آلبوم تصاویر مدرسه

مدرسه ابرارنو

چرا مدرسه ابرار

آزمون و پشتیبانی تحصیلی

آزمون های پیشرفت تحصیلی(حضوری - آن لاین)

ارائه خدمات پشتیبان تحصیلی

مهارت ورزی و سبک زندگی

آموزش مهارتهای زندگی ، تلفیق و امتزاج مبانی تربیتی و تعلیمی و آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی

دوره‌های علمی، ورزشی و هنری

برگزاری دوره های آمادگی مسابقات علمی ، المپیاد و رباتیک (در رشته های مورد اقبال و متناسب)

تشکیل گروههای هنری و علمی و ورزشی

گسترش فرهنگ تحقیق ، پژوهش ومطالعه زمینه سازی و بسترسازی خلاقیت و نوآوری

اخبار مدرسه